Informacja o składnikach majątku do zbycia

Karty podstawowe

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Puławach informuje, że posiada nastepujące składniki majątku do zbycia:

Wykaz zbędnych zużytych składników majątku