Zamówienia od 30 000 zł do 30 000 Euro

Karty podstawowe

 

Aktualne:

 

Archiwalne 2017

1. Dostawa paliw płynnych w formie tankowania samochodów i sprzętu silnikowego dla potrzeb KP PSP w Puławach

2. WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

3. WYKONANIE REMONTU W CZĘŚCI OBIEKTÓW I POMIESZCZEŃ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

 

Archiwalne:

2016

1. PRZEGLĄD 12 SZT. BRAM SEGMENTOWYCH ORAZ DOSTAWA i MONTAŻ 7 KPL. NAPĘDÓW AUTOMATYCZNYCH BRAM PRZEMYSŁOWYCH SEGMENTOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

2. Likwidacja instalacji technologicznej nieeksploatowanej stacji paliw wraz z zbiornikami podziemnymi na paliwo wypełnionymi wodą z terenu KP PSP w Puławach

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

4. WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ WE FRAGMENCIE CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH

5. PEŁNIENIE NADZORU BUDOWLANEGO NAD WYKONYWANYM REMONTEM POMIESZCZEŃ CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY    POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PUŁAWACH

6. DOSTAWA PALIW W FORMIE TANKOWANIA SAMOCHODÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO DLA POTRZEB KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W PUŁAWACH

Archiwalne :

2015

1. Zaproszenie do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Puławach.

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę  samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Puławach

2. Zaproszenie do składania ofert na dostawę paliw dla potrzeb KP PSP w Puławach