MAN 9,5/50 TGS 26.440 6x6

MAN TGA9(S) 26.440 6x6

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował w wysokości 225.000,00zł. zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego MAN TGA9(S) 26.440 6x6. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 823.900,00 zł.

OPIS

     Jest to samochód z napędem 6x6 z silnikiem Common Rail o mocy 440 KM. Samochodem może jechać 3 ratowników. Zabudowa pożarnicza została wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Stolarczyk Mirosław. Samochód wyposażono w autopompę S 60 NP o wydajności 6500 litrów na minutę, a także zbiornik wodny 9500 litrów i zbiornik środka pianotwórczego 900 litrów. Samochód posiada również działko wodne o wydajności 3200 litrów na minutę.

PRZEZNACZENIE

     Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA-9,5/50 MAN TGA9(S) 26.440 6x6 przeznaczony jest do prowadzenia większych akcji ratowniczych samodzielnie, bądź współpracując z innymi pojazdami pożarniczymi. Z uwagi na uterenowione podwozie jest szczególnie przydatny podczas działań w trudnych warunkach terenowych. Samochód może być wykorzystywany do:

  • podawania wodnych lub pianowych prądów gaśniczych przez linie wężowe,
  • podawania wodnego prądu gaśniczego lub strumienia piany ciężkiej ze stacjonarnego działka wodno-pianowego,
  • podawania strumienia piany sprężonej przez linię wężową lub z urządzenia szybkiego natarcia,
  • gaszenia niewielkich pożarów przy użyciu urządzenia szybkiego natarcia,
  • ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych za pomocą czterech zraszaczy zasilanych autopompą, zraszacze mogą być wykorzystywane również jako system samoobrony pojazdu chroniący podwozie przed oddziaływaniem płomieni lub wysokiej temperatury,
  • oświetlania terenu podczas prowadzonych działań.

Ponadto samochód może być użyty do prowadzenia innych działań ratowniczych w zależności od posiadanego wyposażenia.