SCANIA GCBA 5/32

 

Smochód pozyskano w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatów świdnickiego, puławskiego, ryckiego i łęczyńskiego”.

              

     Samochód, który trafił do puławskiej straży warty jest 1 016 663,71 zł z czego 864 164,15 zł to dofinansowanie z EFRR. Nowy pojazd przeznaczony będzie do podejmowania akcji ratowniczo - gaśniczych i usuwania skutków awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Najczęściej będą to akcje związane z usuwaniem plam substancji ropopochodnych z cieków wodnych, usuwanie i likwidacja skutków wypadków drogowych, w których doszło do rozszczelnienia układów paliwowych, olejowych oraz rozsypania bądź rozlania przewożonych niebezpiecznych substancji.
Zakupiony pojazd i sprzęt to efekt wspólnego przedsięwzięcia czterech Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej: w Świdniku, Puławach, Rykach i Łęcznej.
Celem głównym projektu było zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym.
Analizy dokonane przez Komendy Powiatowe PSP  w Świdniku, Puławach, Rykach i Łęcznej, wykazały, że w ciągu ostatnich lat sukcesywnie rośnie liczba interwencji jednostek PSP, zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia skażeń niebezpiecznymi substancjami. W związku z powyższym konieczne było podjęcie działań w zakresie wzmocnienia systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
Zakres projektu obejmował wyposażenie czterech komend powiatowych w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych i usuwania skutków awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym.
Ogólna wartość projektu wyniosła: 3 993 837,12 zł brutto (3 731 016,00 zł netto). Dofinansowanie z EFRR to 3 394 761,55,50, co według wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
 
Opis techniczny i wyposażenie w sprzęt do ratownictwa ekologiczno-chemicznego:
 • moc silnika 400 KM,
 • rodzaj napędu 4 x 4,
 • zbiornik na wodę 5000 litrów i środek pianotwórczy 500 litrów,
 • autopompa o wydajności 3600 l/min,
 • działko wodno-pianowe o wydajności 3200 l/min,
 • maszt teleskopowy wysuwany, pneumatyczny o mocy reflektorów 2 x 1000W,
 • kabina dekontaminacyjna, pneumatyczna,
 • pompa beczkowa elektryczna do substancji chemicznych,
 • ubrania gazoszczelne,
 • korki pneumatyczna do uszczelniania kanalizacji,
 • plaster pneumatyczny do uszczelniania wycieków ze zbiorników,
 • generator piany lekkiej,
 • zestaw narzędzi hydraulicznych,
 • trap ratowniczy o długości 6m,
 • wentylator nadciśnieniowy oddymiający,
 • wężowa kurtyna wodna o długości 20m,
 • agregat prądotwórczy o mocy 4,5kW,
 • wciągarka elektryczna o udźwigu 7000 kg,
 • latarki w wykonaniu Ex z ładowarkami,
 • sprężarka przenośna do napełniania butli powietrznych,
 • zapora wodna płaszczowa do ograniczania rozlewisk ropopochodnych na akwenach wodnych,
 • sorbenty,
 • podpory do stabilizacji pojazdów leżących na boku.